Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Wetenschap en techniek 2.5

1. De telescoop van Galileo Galilei is een voorbeeld van de wetenschappelijke revolutie.
telescope galileo.jpg, , ,
2. Met wiskundige formules berekende Newton verschijnselen die iedereen in de natuur kon zien. Dit noem je een...#
TRUE, FALSE, ,
3. Het nadeel van het droogmaken van polders is dat er minder landbouwgrond komt die vruchtbaar is.
Zwaartekracht, , ,
4.
Logisch redeneren, Proeven doen, Goed kijken wat er in de natuur gebeurd, Meewegen wat de kerk zegt,
5. Dit soort type schip is een prima voorbeeld van een Nederlandse uitvinding in de wetenschappelijke revolutie
Academie, , ,
6.
fluitschip.jpg, , ,
7. Om welke theorie is Isaac Newton nog steeds bekend?
FALSE, short answer questions ,
8. Wat zijn kenmerken van het nieuwe denken waardoor de wetenschappelijke revolutie ontstond?
droogmakerijschema.jpg, , ,
9.
TRUE, FALSE, ,