Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Stedelijke cultuur in Nederland 2.4

Beantwoord de vragen, maar bij een fout antwoord stopt de quiz. Kan jij het redden tot het eind?

1. Waarom was de Nachtwacht een voorbeeld van stedelijke cultuur?
Kunst ging in Nederland naar de burgers in de steden., Kunst was voornamelijk voor koningen in de paleizen., Kunst werd aanvankelijk gemaakt voor de gereformeerde kerken, Kunst ging in Nederland naar de burgers op het platteland.
2. In de Republiek was de katholieke kerk vervangen door de ....
Protestantse kerk onder leiding van Luther, Calvinistische katholieke kerk, Katholieke kerk was niet vervangen, Calvinistische gereformeerde kerk
3. Hoe heet de vertaling van de bijbel die de Staten - Generaal liet maken in 1637?
Gewestenbijbel, Statenbijbel, Calvinistenbijbel, protestantenbijbel
4. Wat was een reden dat er veel migranten naar Nederland kwamen?
Het calvinisme sprak iedereen aan., Het klimaat was goed in Nederland., In Nederland had je gewetensvrijheid., Economisch was het een paradijs.
5. Wat zijn Hugenoten?
Duitse protestanten , Belgische protestanten, Franse protestanten, Engelse protestanten
6. Welke 3 groepen migranten waren het grootst?
Duitsers, joden en Belgen, Joden, Hugenoten en Engelsen, Engelsen, Belgen en Duitsers, Joden, Duitsers en Hugenoten
7. Wie was Spinoza?
Spaanse filosoof die schreef dat god niet bestond., Portugeze filosoof die schreef dat god niet bestond., Franse filosoof die schreef dat god niet bestond., Duitse filosoof die schreef dat god niet bestond.