Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Повторување - Оперативни системи

1. XP, Vista, Me, 95, 98, 2000, 7, 8 се верзии на оеративниот систем
Windows, UNIX, Linux, MAC OS X
2. Пингвинчето Таск е лого на оперативниот систем
Linux, UNIX, Windows, MAC OS X
3. Jaguar, Panther, Leopard, Tiger се верзии на оперативниот систем
Windows, Linux, UNIX, MAC OS X
4. Оперативен систем кој се користи за сервери е
Windows, UNIX, Linux, MAC OS X
5. Multi user, multi tasking и работа со командна линија или графика се
карактеристики на ОС, елементи на ОС, командни операции, графички операции
6. Копчето Start e дел од оперативниот систем
UNIX, Linux, Windows, MAC OS X