Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ŁUKASZ_1

Definitions:
width activity , to spend money, therefore, size, rubber, reduction, committed, staff, efficiency, gifted / talented, every second month, to make a contribution to sth, to set a deadline, to have a deadline mix questions , weight, to meet a deadline, be fed up with sth, a skilled worker, an ability, I was born on 20th December 1983, to establish learning , What do you usually do on Friday evening?, to accomplish sth, rectangular, When is your birthday?, thickness, length, to contribute to sth, to co-ordinate sth grading , once / twice a month, a chairperson, to complain about sth class website , to play a key role in sth, to solve a problem, to announce, depth, stuff, to spend time, to chair a meeting, in terms of , in the evening, oval, to make sure that, conical activity , a common goal, to make / take a decision, to measure, informative, a diameter learning , on Friday, to listen to sth / sb, a policy, skill, team spirit teacher , to go to work, various, aim / goal / objective / purpose, to miss a deadline, to take a shower, shape, to hold a meeting, to achieve sth, height, to allow sb to do sth,

Answers:
grubość, narzekać na coś, upewnić się, że, duch zespołowy, spędzać czas, przewodniczyć spotkaniu, waga online quizzes , urodziłem się 20 grudnia 1983 roku, średnica, rzeczy results history , głębokość, rozmiar quiz generator , podjąć decyzję, przyczynić się do czegoś, załoga, pracownicy, rozwiązać problem, cel, długość, umiejętność, odgrywać w czymś kluczową rolę, zdolność, wydajność, być dobrym pracownikiem (znać się na czymś), co zwykle robisz w piątkowe wieczory?, zmierzyć, szerokość, mieć czegoś dość, różne, redukcja, wydawać pieniądze, zakończyć coś sukcesem, przewodniczący, pod względem, organizować spotkanie, zrobić coś na czas (na wyznaczony termin), ustanowić coś, założyć coś, wysokość, osiągnąć coś, mieć wyznaczony termin skończenia, guma, bogaty w informacje, ksztłt, w związku z tym, w piatek class web page , stożkowaty, uzdolniony, kiedy masz urodziny?, przyczyniać się do czegoś (np.sukcesu), wieczorem, prostokątny, koordynować coś, nie dotrzymać terminu, słuchać czegoś / kogoś, ogłosić coś improve results , wyznaczyć komuś termin realizacji czegoś distance learning , wspólny cel, brać prysznic, iść do pracy, owalny, polityka firmy, (strategia), co drugi miesiąc, pozwolić komuś na zrobienie czegoś, zaangażowany, oddany, raz /dwa razy w tygodniu,