Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Legal Latin

Definitions:
habeas corpus , consensus ad idem , mala prohibita , per se , ex post facto , mens rea crossword maker , doli incapax , onus probandi , de jure elearning , ultra vires , ab initio , per curiam , ex parte , doli capax , prima facie , locus standi , de novo , bona vacantia , quid pro quo , inter alia , bona fide(s) , in loco parentis , de facto , corpus delicti , uberrimae fidei , ipso jure , res judicata , actus reus prepare quiz , in personam , ipso facto , in flagrante delicto , mala in se , non compos mentis, pari passu , in terrorem , ad litem , ex gratia , in rem , pro tempore ,

Answers:
dla pozwu / postępowania sądowego , dobra niczyje , rzecz osądzona / rzecz, o której zadecydował sąd , coś za coś / przysługa za przysługę , nie w pełni władz umysłowych / niespełna rozumu , na pierwszy rzut oka educational games , opiekun, w miejsce rodzica educational activities , porozumienie stron , coś, co jest najwyższego zaufania , czyn przestępczy / przestępstwo , w dobrej wierze , w rzeczywistości , świadomość popełnionego przestępstwa elearning , przeciwko osobie / ściganie imienne , w sprawie invite students , niezdolny do popełnienia przestępstwa , po fakcie , poza władzą , między innymi , od nowa results , na mocy samego faktu , samo przez się crossword maker , abyś zachował nietykalność , z mocy samego prawa , przez sąd , zło zabronione (coś społecznie uznane za złe i zabronione) create online activities , zdolny do popełnienia przestępstwa , %22z łaski%22, dobrowolnie assess performance , równym krokiem / poruszając się razem , ciało zbrodni, zbiór faktów udowadniających zbrodnię, według prawa / legalnie, formalnie , złapany na gorącym uczynku web page, ciężar dowodu , od początku , prawo stawienia się przed sądem , stosownie do okoliczności, czasowo , pod groźbą , zło samo w sobie / zbrodnia będąca sama w sobie złem , jednostronnie ,