Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Legal Latin

Definitions:
de facto , onus probandi , mala prohibita , ex parte , uberrimae fidei , mens rea , non compos mentis, de novo , in loco parentis , ab initio , bona vacantia , ex post facto , in flagrante delicto , prima facie , pari passu , in personam , per curiam , ipso jure , in terrorem tool for teachers , pro tempore , ultra vires , de jure , consensus ad idem , actus reus , corpus delicti , habeas corpus , inter alia , doli capax , quid pro quo , res judicata , per se , doli incapax , bona fide(s) , ipso facto , ad litem , ex gratia computer assisted language learning , locus standi , in rem , mala in se ,

Answers:
przeciwko osobie / ściganie imienne , dobra niczyje , %22z łaski%22, dobrowolnie , na mocy samego faktu , według prawa / legalnie, formalnie language , z mocy samego prawa quiz , na pierwszy rzut oka , abyś zachował nietykalność dynamic quiz , coś za coś / przysługa za przysługę , opiekun, w miejsce rodzica , ciężar dowodu assess performance , poza władzą , równym krokiem / poruszając się razem , zło samo w sobie / zbrodnia będąca sama w sobie złem , prawo stawienia się przed sądem , niezdolny do popełnienia przestępstwa , od nowa test , nie w pełni władz umysłowych / niespełna rozumu , w sprawie , między innymi , świadomość popełnionego przestępstwa , porozumienie stron , rzecz osądzona / rzecz, o której zadecydował sąd , dla pozwu / postępowania sądowego , stosownie do okoliczności, czasowo , czyn przestępczy / przestępstwo , zdolny do popełnienia przestępstwa , zło zabronione (coś społecznie uznane za złe i zabronione), złapany na gorącym uczynku , w rzeczywistości , przez sąd , ciało zbrodni, zbiór faktów udowadniających zbrodnię, od początku , w dobrej wierze quiz , samo przez się , po fakcie , jednostronnie , pod groźbą , coś, co jest najwyższego zaufania ,