Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Podstatné mená - opakovanie

Označ správnu odpoveď

1. Podstatné mená delíme na : konkrétne, abstraktné a
neabstraktné, vlastné, činnostné, stavové
2. Vlastné podstatné mená:
píšeme vždy s malým písmenom, píšeme s veľkým písmenom, píšeme vždy s -y, sú nesklonné
3. learning Konkrétne podstatné mená sú tie, ktoré:
nemôžeme chytiť, vyjadrujú činnosť, môžeme chytiť, píšeme s veľkým písmenom
4. Podstatné mená majú gramatické kategórie
rod, číslo, pád, osoba, osoba, číslo, čas, spôsob, rod, číslo, pád, vid, rod, číslo, pád, vzor
5. printable Nesklonné podstatné mená sú tie, ktoré
sa skloňujú podľa vzoru -chlap, sa skloňujú podľa vzoru - žena, sa neskloňujú, neskloňujú sa - časujú sa
6. Ktoré z týchto slov je nesklonné
kino, filé, oblak, stôl
7. Uveď správny tvar podstatného mena %22pani%22
Hovoril som s pani učiteľkou, Hovoril som s paňou učiteľkou grading , Hovoril so panej učiteľke, Hovoril som s paniu učiteľkou
8. Zvieracie podstatné mená mužského rodu majú vzory (vlk, mravec)
dub, stroj, chlap, dub, dub, hrdina, stroj, hrdina
9. Medzi abstraktné podstatné meno patrí:
stôl, šťastie, šálka, kvet
10. Medzi konkrétne podstatné meno patrí
šťastie, láska, úsmev, počítač
11. Pomnožné podstatné mená sú tie, ktoré
majú len tvar množného čísla, majú len tvar jednotného čísla, sú nesklonné, je ich veľa