Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Frazeologia biblijna i mitologiczna

Przed Tobą krzyżówka zawierająca przykłady zwiazków frazeologicznych z mitologii i Biblii. Sprawdź, jak dobrze znasz zwiazki frazeologiczne - rozwiąż krzyżówkę. W razie wątpliwości skorzystaj z Internetu. Na wykonanie zadania masz 35 minut. Powodzenia :)

Crossword hints:
praca ......... - praca, której wykonanie przekracza ludzkie siły (mitologia), ............. spokój - spokój niezmącony, niewzruszony, niezachwiany (mitologia), judaszowe ....... - zapłata otrzymana za zdradę, haniebnie zarobione pieniądze (Biblia), pięta ............ - słaba strona czegoś (mitologia), .............. ciemności - nieprzenikniona, zupełna ciemność (Biblia), jabłko ...... - przyczyna, przedmiot sporu, konfliktu (mitologia), ....... strach - nagły strach, przerażenie popłoch, zazwyczaj ogarniający większą liczbę ludzi (mitologia), przenieść się na łono ......... - umrzeć (Biblia), rzucać perły przed ......... - dawać komuś coś, czego ten ktoś nie potrafi docenić (Biblia), puszka ....... - źródło nieszczęść, zła, kłopotów; wielkie nieszczęście (mitologia), puszka ....... - źródło nieszczęść, zła, kłopotów; wielkie nieszczęście (mitologia), róg ........., róg obfitości - źródło niewyczerpanych zasobów czegoś; bogactwo, obfitość (mitologia), ........ Augiasza - o wielkim nieporządku, nagromadzeniu zanieczyszczeń, zaniedbań, błędów wymagających usunięcia (mitologia), przechodzić .............. - być uczestnikiem straszliwych wydarzeń, cierpieć niesamowite męki (Biblia), niewierny ............ - o kimś nieufnym, sceptycznym, niedowierzającym nikomu ani niczemu dopóki sam się nie przekona i nie sprawdzi osobiście (Biblia), strzał ...... - miłość lub nagłe zakochanie się (mitologia), .......... z nieba - nieoczekiwany zysk, niezasłużona korzyść (Biblia), Arka .......... - azyl, bezpieczeństwo (Biblia), ............. jerychońska - głupieć, krzykacz (Biblia), .......... świata - o kimś uważającym się lub uważanym za bardzo ważnego (mitologia), pod ...... - pod czyjąś opieką, pod czyimś patronatem, przewodnictwem (mitologia), ............. w owczej skórze - człowiek udający kogoś, kim nie jest (Biblia), żona ............. - kobieta ciekawska (Biblia), złote ..... - bogactwo, majątek (mitologia), umywać ............ - zrzekać się odpowiedzialności za coś, odcinać się od czegoś (Biblia), miłosierny ................ - człowiek bezinteresowny, pomocny, miłosierny, nieobojętny (Biblia), przeciąć, rozciąć węzeł ........ - rozwiązać trudną sprawę jakimś radykalnym posunięciem (mitologia), zbłąkana ............... - ktoś, kto zawinił lub zbłądził, ale w końcu się opamiętał (Biblia), kamień ....... - podstawa czegoś, zbrodnia ............ - bratobójstwo (Biblia), kozioł ....... - osoba obarczana winą, oskarżana o złe uczynki, których niekoniecznie się dopuściła (Biblia), nie znać dnia ani ............ - nie wiedzieć kiedy coś nastąpi (Biblia), wieża ........... - różnojęzyczne zbiorowisko ludzi; także: brak porozumienia, zamęt, bezład, zamieszanie (Biblia), .............. krzyżowa - określenie życia pełnego trosk, problemów, cierpień (Biblia), ........ grosz - ofiara lub dar okupiony wieloma wyrzeczeniami, ostatnie pieniądze przeznaczone na szlachetny cel (Biblia), niebieski ............... - o człowieku lekkomyślnym, nieodpowiedzialnym, który nie ma określonego zajęcia, żyjącym cudzym kosztem; próżniak, darmozjad (Biblia), zmienić się w słup ........... - zamrzeć w bezruchu, skamienieć z wrażenia lub przerażenia (Biblia0, ............... wyrok - wyrok mądry, sprawiedliwy (Biblia), szata, koszula, suknia ....... - coś, co jest przyczyną największych cierpień i męczarni, od których nie można się uwolnić (mitologia), .......... wieść - tragiczna, przerażająca wiadomość o wielkim nieszczęściu (Biblia), Alfa i ............ - o człowieku, który wie dużo i jest niekwestionowanym autorytetem w jakichś sprawach (Biblia), ........ powszedni - coś zwykłego, codziennego (Biblia), zakazany .................. - rzecz niedozwolona i przez to pociągająca (Biblia), między Scyllą a ....... - być, znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, w niebezpieczeństwie zagrażającym z dwóch stron (mitologia), ........ loty - śmiałe plany, ryzykowne przedsięwzięcia, których realizacja może się skończyć tragicznie (mitologia), ........ na glinianych nogach - o czymś lub o kimś wielkim, stwarzającym pozory potęgi, a w rzeczywistości słabym, bliskim upadku, rozpadu (Biblia), nić ...... - sposób wybrnięcia z bardzo zawikłanej sytuacji (mitologia), ...... zbudowany na piasku - rzecz niepewna, bez solidnych podstaw (Biblia), kraina ............... - miejsce pobytu dusz zmarłych (mitologia),

Crossword words:
PANDORY, HERKULESOWA, CIENI, PANDORY, ACHILLESA, SOLI, SAMARYTANIN, OLIMPIJSKI, ABRAHAMA, GEHENNE, OWOC, WEGIELNY, TOMASZ, SALOMONOWY, DEJANIRY, PEPEK, GODZINY, EGIDA, RUNO, OWIECZKA, NOEGO, KAINOWA, WIEPRZE, STAJNIA, DOM, WDOWI, DROGA, IKAROWE, OMEGA, AMALTEI, GORDYJSKI, HIOBOWA, PTAK, AMORA, ARIADNY, MANNA, TRABA, PANICZNY, OFIARNY, BABEL, EGIPSKIE, CHLEB, KOLOS, CHARYBDA, RECE, WILK, NIEZGODY, SREBRNIKI,