Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Teema Võnkumised ja lained põhimõisted (suurem)

Definitions:
võnkumine, laine amplituud, definitsioon-valem, lainepikkus, loodusnähtus, pendel, 1000, 1 meeter, periood, 0,000 001 , amplituud, periood, Tasakaaluasend, 1 Hz, sagedus, 1 000 000 , ristlaine, pikilaine, laine,

Answers:
eesliite kordsus k-, kahe kõrvutise laineharja vaheline kaugus, sageduse ühik, füüsikaline suurus, mille tähis T print quizzes , valem, mis väl-jendab füüsika-lise suuruse definitsiooni, võnkuva keha asend, kus keha peatub võnku-mise lakkamisel, füüsikaline suurus, näitab täisvõnke soori-tamise kestust, liikumine, mis kordub kindla ajavahemiku tagant, kehaga või kehadega toimuv muutus, lainepikkuse ühik, laine, kus kesk-konna osakesed võnguvad laine levimise sihis tool for teachers , mudel kehade võnkumise uurimiseks, eesliite kordsus M- , pool laineharja ja lainepõhja kõrguste erinevusest, eesliite kordsus μ-, võnkumise levimine keskkonnas, laine, kus kesk-konna osakesed võnguvad laine levimisega risti, füüsikaline suurus, näitab võngete arvu ühes sekundis, võnkuva keha suurim kaugus tasakaaluasendist,