Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Teema Võnkumised ja lained põhimõisted ristsõna

Crossword hints:
valem, mis väl-jendab füüsika-lise suuruse definitsiooni, pool laineharja ja lainepõhja kõrguste erinevusest, kehaga või kehadega toimuv muutus, liikumine, mis kordub kindla ajavahemiku tagant, võnkuva kehasuurim kaugus tasakaaluasendist, lainepikkuse ühik, füüsikaline suurus, mille tähis T, mudel kehade võnkumise uurimiseks, sageduse ühik, võnkuva keha asend, kus keha peatub võnku-mise lakkamisel, laine, kus kesk-konna osakesed võnguvad laine levimisega risti, füüsikaline suurus, näitab täisvõnke soori-tamise kestust, võnkumise levimine keskkonnas, kahe kõrvutise laineharja vaheline kaugus, füüsikaline suurus, näitab võngete arvu ühes sekundis, laine, kus kesk-konna osakesed võnguvad laine levimise sihis,

Crossword words:
LAINEPIKKUS, LAINE, PENDEL, DEFINITSIOON-VALEM, SAGEDUS, 1 MEETER, PERIOOD, 1 HZ, AMPLITUUD, LAINE AMPLITUUD, TASAKAALUASEND, PIKILAINE, PERIOOD, VÕNKUMINE, LOODUSNÄHTUS,