Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Aine mass ja tihedus

Crossword hints:
mõõtmismeetod, mille abil saab mõõta ebakorrapäraste kehade ruumala, vahemik, milles asub mõõdetava suuruse tõeline väärtus, mõõtühikute süsteem, mõõteriist temperatuuri mõõtmiseks, ruumala mõõtühik, teatud raskusega ese, mida kasutatakse kaalumisel, massi mõõtühik, füüsikaline suurus, selle abil väljendatakse arvuliselt keha raskust ja vastupanu liikumise muutumisele, tähe nimi, millega tähistatakse tihedust, meetod, mille abil saab mõõta ebakorrapäraste kehade pindala, võrdne kuupsentimeetriga, massi mõõtmine, numbrid ja kriipsukesed mõõteriistal, massi tähis, mõõtevahend vedeliku ruumala mõõtmiseks, mõõdetava suuruse kindel väärtus, aine, mille tiheduseks on 2,7 kg/dm3, kordse mõõtühiku eesliide,

Crossword words:
MILLILIITER, TIHEDUS, MASS, ROO, KUUPMEETER, SKAALA, MEGA, MÕÕTESILINDER, TERMOMEETER, KAALUMINE, SUKELDAMISMEETOD, M, KILOGRAMM, ALUMIINIUM, ÜHIKRUUDUMEETOD, MEETERMÕÕDUSTIK, MÕÕTÜHIK, KAALUVIHT,