Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Teema Võnkumised ja lained põhimõisted

Definitions:
pikilaine, 1 meeter, periood, ristlaine, 1 Hz, sagedus, võnkumine, laine, laine amplituud, amplituud, pendel, loodusnähtus, Tasakaaluasend, lainepikkus, periood, definitsioon-valem,

Answers:
füüsikaline suurus, näitab täisvõnke soori-tamise kestust, laine, kus kesk-konna osakesed võnguvad laine levimisega risti, kehaga või kehadega toimuv muutus, laine, kus kesk-konna osakesed võnguvad laine levimise sihis, mudel kehade võnkumise uurimiseks, kahe kõrvutise laineharja vaheline kaugus, lainepikkuse ühik learning , võnkumise levimine keskkonnas, võnkuva keha asend, kus keha peatub võnku-mise lakkamisel, pool laineharja ja lainepõhja kõrguste erinevusest, valem, mis väl-jendab füüsika-lise suuruse definitsiooni, liikumine, mis kordub kindla ajavahemiku tagant, füüsikaline suurus, näitab võngete arvu ühes sekundis, sageduse ühik, võnkuva keha suurim kaugus tasakaaluasendist, füüsikaline suurus, mille tähis T prepare quiz ,