Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Test programare 9B

Crossword hints:
Proprietatea algoritmului de a furniza în mod corect datele de ieşire pentru toate situaţiile regăsite în datele de intrare., Proprietatea algoritmului de a rezolva o intreagă clasă de probleme de acelaşi fel., Tipuri de date stabilite de autorul limbajului de programare, Proprietatea algoritmilor de a furniza datele de ieşire într-un timp finit , Proprietatea algoritmului de a descrie operaţiile clar şi fără ambiguiăţi, Proprietatea algoritmului de a da o soluţie la o problema într-un timp de executie cât mai scurt, folosind cât mai puţină memorie, Date care nu îşi modifică valoarea, Formată dintr-unul sau mai mulţi operanzi asupra cărora acţionează operatori, Operatorii folosiţi pentru determinarea valorii de adevar a propoziţiilor logice şi anume „adevarat” sau „fals”, Propoziția p OR q este falsă când p și q sunt ..., Unitatea elementară de măsura pentru informaţie , Entitate cu ajutorul căruia ne putem referi la o variabilă pe parcursul execuţiei programului, Operatorii:%3e (mai mare), %3c (mai mic), ≥ (mai mare sau egal), ≤ (mai mic sau egal), = (egal), ≠ (diferit) se numesc ..., Operatorii : %2b, -, *, /, %25 se numesc ..., Propoziția p AND q este adevărată când p și q sunt ..., Entitate care caracterizează la un moment dat o variabilă, Codificarea caracterelor se face folosind codul... , Informaţiile prelucrate sau reţinute în memoria calculatorului , Tipuri de date definite de cel care utilizează limbajul de programare (definite de ...), Succesiune finită de operaţii cunoscute care se executăă într-o succesiune logică bine stabilită astfel încât plecand de la un set de date de intrare, să obtinem într-un interval de timp finit un set , Cea mai mică unitate de memorare adresabilă de către procesor (sau octet), Date care îşi modifică valoarea pe parcursul execuţiei programului. , Locul în care este memorată valoarea unei variabile în memorie,

Crossword words:
LOGICI, CONSTANTE, EXPRESIE, UTILIZATOR, DATE, BITUL, EFICIENTA, ARITMETICI, ADEVARATE, GENERALITATE, VALOARE, ADRESA, ALGORITM, RELATIONALI, ASCII, FINITUDINE, NUME, FALSE, VARIABILE, CLARITATE, BYTE, PREDEFINITE,