Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Keeleõpetuse mõisted X klassile

Vii kokku keeleõpetuse mõiste ja tema tähendus. I valik: seletus + mõiste ükshaaval; II valik: klõpsa mõistel ja seejärel tema tähendusel

Definitions:
paronüümid educational games , sünonüümid, homonüümid, lause, foneetika, metafoor, semantika, sõna, kirjakeel, antonüümid, grammatika, fraseologism, keel, stiil, onomatopöa, leksikoloogia,

Answers:
keele sõnade ja lausete ehitusest, keeleteaduse haru, mitme sõna häälikuline kokkulangevus, suhtlus- ja mõtlemisvahend, märgisüsteem save time , tähendusega häälikujärjend, tähendusõpetus, ühtne keelevorm, kasutatav kogu rahvuse asualal, piltlik võrdlus, häälikuõpetus, sarnandsõnad - häälikuliselt ja tähenduselt lähedased, püsiv (piltliku) tervikliku tähendusega sõnaühend, sõnavaraõpetus, iseloomulik väljenduslaad, samatähenduslikud sõnad, loodushääli, häälitsusi, müra väljendavad sõnad print quizzes , mõtteid edastav sõnajärjend, vastandtähendusega sõnad,