Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Nezivotne podst. mena MR -er

Správne určite, či pri skloňovaní vypadáva samohláska e a podľa akého vzoru sa skloňujú nasledovné neživotné podst. mená MR

1. Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo server?
TRUE, FALSE, ,
2. Podľa akého vzoru skloňujeme slovo pulóver?
V jednotnom čísle vzor stroj, V jednotnom čísle vzor dub language , V množnom čísle vzor dub, V množnom čísle vzor stroj,
3. Urči, či sa jedná o správny zápis nasledovného výrazu: v registri
serveroch, , ,
4. Urči, či sa jedná o správny zápis nasledovného výrazu: v litri mlieka
kilometer, éter, orchester, tender,
5. Uveď slovo server v L pl.
hrdina online quizzes , dub, stroj,
6. V ktorom z nasledovných slov nevypadáva samohláska e pri skloňovaní?
TRUE, FALSE, ,
7. Urči, či sa jedná o správny zápis nasledovného výrazu: čiastočky v papierovom filtry.
TRUE, FALSE, ,
8. Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo kráter?
chlap, hrdina, stroj, dub,
9. Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo luster?
TRUE, FALSE, english ,