Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Nezivotne podst. mena MR -er

Správne určite, či pri skloňovaní vypadáva samohláska e a podľa akého vzoru sa skloňujú nasledovné neživotné podst. mená MR

1. Je pravda, že v slove amfiteáter vypadáva pri skloňovaní samohláska e?
TRUE, FALSE, ,
2. Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo kráter?
V jednotnom čísle vzor stroj, V jednotnom čísle vzor dub, V množnom čísle vzor dub, V množnom čísle vzor stroj,
3. Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo luster?
serveroch, , ,
4. Podľa akého vzoru skloňujeme slovo pulóver?
kilometer, éter, orchester, tender,
5. Urči, či sa jedná o správny zápis nasledovného výrazu: čiastočky v papierovom filtry.
chlap, hrdina interactive learning , dub, stroj,
6. Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo server?
TRUE, FALSE, ,
7. Urči, či sa jedná o správny zápis nasledovného výrazu: v litri mlieka
TRUE, FALSE, ,
8. Urči, či sa jedná o správny zápis nasledovného výrazu: v registri
chlap, hrdina, stroj quiz generator , dub,
9. Uveď slovo server v L pl.
FALSE teaching , ,