Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


de nederlandse opstand

sleep een willekeurige dominosteen naar het middelste vakje. Kijk daarna welke dominosteen er links of rechts naast past.

Definitions:
dit was de regering van een gewest, plakkaat van verlatinghe, een protestantste kerkdienst in de open lucht, leider van de Geuzen, de staten-vergaderingen van alle gewesten samen, scheldwoord voor protestanten, eerste plaatst die veroverd werd door de geuzen, Hij kwam de orde herstellen na de beeldenstorm, plaatsvervanger van Filips in de nederlanden, Unie van Utrecht, beeldenstorm, de edelen vragen Filips te stoppen met kettervervolgingen, opvolgens van Karel V, nu waren de nederlanden een zelfstandige staat educational activities , in dit jaar deed Karel V troonsafstand, hij was de plaatsvervanger van filips in de gewesten,

Answers:
de nederlandse edelen zetten Filips II af als hun vorst, Hertog van Alva, De noordelijke gewesten voeren nu gezamelijk de strijd tegen Spanje, hagepreek, staten-generaal web 2.0 , ketters, Filips II, republiek der 7 verenigde nederlanden, Willem van Oranje quiz generator , stadhouder, den briel, landvoogdes, smeekschrift, 1555, 1566, staten-vergadering,