Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


oefentoets chapter 1

Vertaal de zinnen en woorden zo goed mogelijk. Let op leestekens en hoofdletters! Kies bij de grammatica het beste antwoord.

1. I # Peter%27s sister
Hello! My name is Laura., , ,
2. People sometimes ____ funny things (zeggen)
, ,
3. I # a puppy
They live in London., , ,
4. Be ____ when you work with electricity (voorzichtig)
, ,
5. Dit zijn Herman en Natasha. Zij zijn mijn ouders.
, ,
6. Hallo!. Mijn naam is Laura.
, ,
7. Do you have a ____? (vraag)
, ,
8. I # a good student
question, , ,
9. # favourite colour is blue.
careful, english , ,
10. The students # very hard
me, my, Answer_3_(optional),
11. # is a very nice boy.
your, you, Answer_3_(optional) active teaching ,
12. Zijn wonen in Londen.
his, Answer_3_(optional),
13. # has beautiful shoes.
it, its, Answer_3_(optional) generate answer keys ,
14. Bart and Nick # my cousins
she, her, Answer_3_(optional),
15. My parents # a new car.
is, are, Answer_3_(optional),
16. Kelly # pretty
is, am, Answer_3_(optional),
17. Mrs O%27Donnell heeft een hekel aan huisdieren.
walk, Answer_3_(optional),
18. Peter # to school every day
are, am, Answer_3_(optional) create online activities ,
19. Karen # 13 years old
work, works, Answer_3_(optional),
20. santa Claus has a white ____ (baard)
has, Answer_3_(optional),
21. # parents are very nice.
aren%27t, isn%27t, Answer_3_(optional),
22. His ___ is 74 years old (opa)
amn%27t, Answer_3_(optional),
23. # tail is long and black.
have, has, Answer_3_(optional),
24. Mijn leraar heeft negen neven en nichten.
washes, Answer_3_(optional),