Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


LUCYNA_1

Definitions:
set up, nickname, raspberry, persuade sb to do sth= convince sb to do sth, improve, member of, at a wedding, in terms of, in order to , fold, current, term, tiring, look at, invite, remind sb to do sth, trip, demanding, impact, foot the bill test , warn, workshops, according to sb / sth, sober, cause, cover expenses, bear, understanding, toward(s), be in common use quiz generator , amount, unfamiliar, grin, corresponding, brief, relatively, bake, annual, compared to, contemporary, regret , as, strict, strengthen, malicious online quizzes , support, encourage sb to do sth, far more, quantity, insurence, refuse educational activities , threaten sb, the election, apologize to sb for sth / doing sth, since = because = as, end up, fivefold, the establishment of sth distant learning , hilarious, display, insist on sth / doing sth, give sb a lift, divide build your own quiz , differentiate,

Answers:
polepszać, według kogoś / czegoś, dzielić, o wiele więcej, mocny wpływ na coś, patrzeć na, w kierunku, coroczny, piec class website , sładać coś (np. mapę, kartkę), stosowny, odpowiedni, odpowiadający, trzeźwy, malina, prześmieszny, bardzo zabawny, ponieważ, jako że, dość, względnie short answer questions , przezwisko, być w powszechnym użyciu, złośliwy short answer questions , przeprosić kogoś za coś, rozróżniać english , krótki, męczący, żałować, przypominać komuś o zrobieniu czegoś, ustanowienie czegoś, powodować, warsztaty, nalegać na coś/ zrobienie czegoś educational games , wzmacniać crossword maker , nosić, znosić , jak; jako, że; jako, wyrozumiały, określenie, skończyć coś / koniec końców, wymagający, ilość, w porównaniu z, grozić komuś, wpierać, zapraszać, przekonać kogoś do robienia czegoś learning , pod względem, wybory, w celu aby; żeby, podwieźć kogoś, odmawiać, członek czegoś, pokazać, pięciokrotny, szczerzyć się, mocno się uśmiechać, ilość, zapłacić rachunek, pokrywać koszty, założyć, ustanowićk, , ostrzegać , ubezpieczenie online activities , surowy (nauczyciel, rodzic), nieznany, współczesny, obecny, wycieczka, na weselu, zachęcać kogoś do zrobienia czegoś,