Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Taalkunde 1 - woordsoortenspel (SR)

1. Wat is het zelfstandig naamwoord in de volgende zin? %27Ik vind het erg vervelend als mensen steeds door elkaar heen praten%27
Vervelend, Mensen, Elkaar, Praten
2. Wat is geen lidwoord?
De, Het, Een, Dat
3. Een bijvoeglijk naamwoord zegt altijd iets van een ..... Wat hoort er op de stippellijn te staan?
Werkwoord, Persoonlijk voornaamwoord, Zelfstandig naamwoord, Tussenwerpsel
4. Wat is geen werkwoord?
Hulpwerkwoord, Zelfstandig werkwoord, Persoonlijk werkwoord, Koppelwerkwoord
5. Wat is een voorbeeld van een rangtelwoord?
Vierde, Dertig, vier, Honderd
6. Hoe noem je woorden als proost!, oei, poeh, psst?
Bijwoorden, Tussenwerpsels, Voegwoorden, Werkwoorden
7. Wat is in de volgende zin een bijwoord? %27Ik koop nooit snoepjes.%27
Ik, Koop, Nooit, Koekjes
8. Wat zijn allemaal voorbeelden van onderschikkende voegwoorden?
omdat, terwijl, daardoor en zodat, want, maar, of en zodat, omdat, daardoor, maar en want, zodat, daardoor, want, maar
9. multiple choice questions Wat is in de volgende zin het wederkerend voornaamwoord? %27Stelt u zich eens voor dat de aarde niet meer draait.%27
zich, eens, dat, aarde
10. Wat is het bezittelijk voornaamwoord in de volgende zin? %27Wilt u dat ik uw jas aanneem, mevrouw?
u, ik, uw, mevrouw
11. Wat kunnen onderstaande woorden voor woorden zijn? Zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, vóórkomen
Hulpwerkwoord, Koppelwerkwoord, Zelfstandig werkwoord, Bijwoorden
12. Wat is een bepaald hoofdtelwoord?
Een telwoord waarbij niet precies duidelijk is om welk aantal het gaat, Een telwoord waarbij precies duidelijk is om welk aantal het gaat, Een telwoord waarbij niet precies duidelijk is om welke rang het gaat, Een telwoord waarbij precies duidelijk is om welke rang het gaat