Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Kruiswoordpuzzel Woordsoorten

Crossword hints:
dit, deze, die en dat, dit, deze, die en dat, verwijst naar voorgaand woord, mijn, je, jouw, zijn, haar, ons, jullie, je, uw en hun, kennen een vergrotende en overtreffende trap, hebben ergens betrekking op, maar NIET op het zelfstandig naamwoord, de, het, een, al, allemaal, alles, iedereen, iemand, iets, men, niemand, niets, wat (= iets), ze, je, we en het, ik, mij, me, jij, je, u, hij, hem, zij, ze, haar, het, wij, we, ons, jullie, hun, hen, men, geeft een aantal of rangnummer aan, een uitroep, een woord, een frase of een zin die een expressie van emotie is, verbind bijvoorbeeld 2 zinnen met elkaar, %27de kast%27 , wie, welke, geeft een handeling of beweging aan, personen, dieren, planten, iets,

Crossword words:
ONBEPAALD VOORNAAMWOORD, LIDWOORD, AANWIJZEND VOORNAAMWOORD, BETREKKELIJK VOORNAAMWOORD, BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD, TELWOORD, ZELFSTANDIG NAAMWOORD, BIJWOORD, TUSSENWERPSEL, PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD, BIJVOEGELIJK NAAMWOORD, VOEGWOORD, VRAGEND VOORNAAMWOORD, VOORZETSEL,