Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


URČUJEME ŠTÝLY

Zaraď ukážku k správnemu jazykovému štýlu. PaedDr. Eva DZURKOVÁ

1. Prihlasujem sa v školskom roku 2012/2013 do nasledovných záujmových útvarov: hádzaná a volejbal.
administratívny, hovorový mix questions , umelecký, rečnícky
2. Milá oslávenkyňa, milá rodina, teším sa, že sme sa stretli pri takej dôležitej udalosti, akou je oslava našej milej starkej. Aké bolo jej detstvo?
hovorový, umelecký, administratívny, rečnícky
3. Mňa poráža. Zase si naši zmysleli, že pôjdeme na spoločnú dovču. Ja by som teda radšej zostala doma a chodila s kamoškou na kupko. Ale ako im to vysvetliť??
rečnícky, náučný, hovorový, umelecký
4. V jemnom opare sa hora nadýchla. Plná života sa pomaly zobúdza a chystá sa na ďalší nádherný deň. S priateľom slniečkom poteší mnoho obyvateľov lesa.
náučný, rečnícky, hovorový, umelecký
5. Flóra alebo kvetena je súhrn všetkých rastlinných druhov na vymedzenom území (často biotope) alebo v určitom období. Podobný pojem je vegetácia (rastlinstvo).
hovorový, náučný, publicistický, administratívny
6. DOPRAVA: Košické letisko plánuje posilniť spojenie s Bratislavou. Košice 26.8.(TASR)-Košické letisko chce zvýšiť objem letov.
náučný, rečnícky, administratívny, publicistický
7. Duní Dunaj a luna za lunou sa valí: nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. (Samo Chalupka)
hovorový, publicistický, umelecký, rečnícky
8. improve results V predmetnej veci vás informujeme, že vaša žiadosť bola zamietnutá z dvoch dôvodov. Súčasťou tohto rozhodnutia sú prílohy pripojené k dokumentu v celkovom počte 3.
náučný, administratívny assess performance , hovorový, publicistický
9. Elektromagnetické vlnenie vytvára elektromagnetické žiarenie, ktoré prenáša energiu. Elektromagnetické vlnenie sa skladá z dvoch zložiek.
publicistický, hovorový, náučný, rečnícky