Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Regilaul, eesti uuem rahvalaul

Vali erinevate variantide seast õige vastus. (Õigeid vastuse variante võib olla ka mitu).

1. Regivärsiline rahvalaul kujunes välja ligikaudu
1000 aastat tagasi, 60 aastat tagasi, 100 aastat tagasi, 501 aastat tagasi
2. mix questions Regilaulus on olulisim
tekst, (sõna jõud), muusika, riietus, tugev hääl
3. Regilaulule oli iseloomulik
algriim, lõppriim, vabavärss, vemmalvärss
4. Regilaulus kasutati laulmisel....astet
3-6, 7, 1-2, 3-4
5. Regilaul jagunes
Üherealine, Kaherealine, kolmerealine, neljarealine
6. teacher Regilaulu laulsid enamasti
naised, mehed, lapsed, need, kes olid ületanud 50. eluaasta
7. Regilaulu lauldi
pillisaateta, ühehäälselt, pillisaatega, mitmehäälselt
8. Algriim tähendab, et
värsireas algab iga sõna sarnase tähega, värsireas on iga sõna erineva tähega, värsireas on iga sõna %22A%22 tähega , Kõik sõnad riimuvad omavahel
9. Rahvalaulu on oma loomingus kasutanud eesti heliloojad:
Cyrillus Kreek, Arvo Pärt, Heino Eller, Lepo Sumera
10. Uuem rahvalaul kujunes
15. sajandil, 18.sajandi teisel poolel, 13.sajandi esimesel poolel, 21.sajandil
11. Uuemas rahvalaulus puudub sageli
maagiline tähendus, seotus rahvausundiga, tekst, pillisaade
12. Uuema rahvalaulu tunnuseks on:
Tekst jagunemine salmideks koos korduva refrääniga , lõppriim, laulmine üksi või koos, Mitmehäälsus koos pillisaatega
13. Lõppriim ehk:
Värsiridade viimased sõnad riimuvad, Värsiridade algused riimuvad, Värsid riimuvad viimases salmis, riim sai valmis
14. Uuemas rahvalaulus meestelaulude teemad olid:
meremehelaulud, nalja-ja pilkelaulud, protesti väljendavad laulud, armastuslaulud
15. Uuema rahvalaulu peamised teemad naistelauludel olid:
lüürilised armastuslaulud, koduga seotud laulud, sõjalaulud, mereteemalised laulud
16. Eesti regilaulus itkud tähendasid:
nutulaule, mida lauldi lahkumineku ja leina ajal, sõjalaule, unelaule, naljalaule
17. improve results Regilaulu loitsud väljendasid:
palvet või soovi millegi järele läbi sõna ja muusikajõu, elu igapäeva toimetusi distance learning , meelelahutust, head tuju
18. Regilaulu liigid on:
Töölaulud, tavandilaulud, Kiigelaulud, hällilaulud, Naljalaulud, salmilaulud
19. Rahvalaulul puudub alati:
kindel autor web tool , tekst, muusika, esitaja
20. create online activities Milline nendest lauludest võiks olla regilaul?
%22Loomine%22 Jõhvi kihelkond, R. Päts %22 Muti metroo%22, G. Ernesaks %22 Rongisõit%22, H. Kaljuste %22 Kivi peale kivi%22