Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


New Friends 1/7/4

Zapisz słowa, które usłyszysz. Nagranie możesz odtwarzać wiele razy. Aby odtworzyć słowo ponownie, kliknij najpierw na znak %22Stop%22 (czarny kwadracik).

1.
father.mp3, , ,
2.
mother, , ,
3. Zapisz słowo, które słyszysz.
quiz , ,
4.
grandfather, , teaching ,
5. Zapisz słowo, które słyszysz.
, educational activities ,
6.
uncle, , ,
7. Zapisz słowo, które słyszysz.
, ,
8. Zapisz słowo, które słyszysz.
prepare quiz , ,
9.
aunt.mp3, matching excercise , ,
10.
brother, create online tests , ,
11. Zapisz słowo, które słyszysz.
, ,
12.
sister, , ,
13. Zapisz słowo, które słyszysz.
, ,
14.
grandmother, interactive learning , ,
15. Zapisz słowo, które słyszysz.
multiple choice questions , ,