Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


AGATA_PAWEŁ_21_08_2012

Definitions:
dig, disobedient, spade, hesitate, discourage sb from sth / doing sth activity , fossils, rinse, demand quiz , convincing, distinguisgh sth from sth / between sth and sth, recognition, commemorate sth online education , find out, influence sb / sth , chip sth, evoke, chuffed, get stuck, boredom, maintain, fade, insecure, shrink, persistent educational games , proper, gather / hoard, dull, ancient online activities , introduce a rule online learning games , distracted, pursue quiz generator ,

Answers:
ścigać, gonić, podążać za czymś / kimś, skamieliny, starożytny, wywoływać, zachwycony, wpłynąć na kogoś / coś, utrzymywać, twierdzić, utknąć, rozproszony, zdekoncentrowany, nuda, kopać (łopatą w ziemii), niepewny siebie, bez wiary w siebie , płukać coś, upamiętnić, uczcić coś, wahać się, blednąć, nieposłuszny, odpowiedni, ukruszyć coś, uszczerbić, żądać, uznanie prepare quiz , kurczyć się, przekonujący, wprowadzić zasadę, odróżnić coś od czegoś, nudny, gromadzić coś, zniechęcić kogoś do czegoś class website , szpadel, dowiedzieć się, wytrwały uporczywy,