Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Bahagi at Ayos ng Pangungusap

Basahing mabuti ang panuto sa bawat aytem. Sagutin ang mga tanong ayon sa natutunang kaalaman sa paksa ng bahagi ng pangungusap, ayos ng pangungusap at uri ng pangungusap ayon sa gamit.

.