Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


powietrze

hasła prosze wpisywać BEZ POLSKICH ZNAKÓW

Crossword hints:
(dwa wyrazy, bez odstępu) efekt jonizacji gazów w jonosferze, warstwa atmosfery w której znajduje się warstwa ozonowa, najbardziej zewnętrzna warstwa atmosfery, osad atmosferyczny będący praktycznie niewidoczną warstwą lodu pokrywającą powierzchnie obiektów, gwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa, chmura warstwowa, chwilowy stan atmosfery w danym miejscu i danym czasie, normalny dla danego obszaru przebieg stanów pogodowych w ciągu roku, określany na podstawie wieloletnich obserwacji, stały wiatr, wiejący od zwrotnika w stronę równika, osad atmosferyczny składający się z kryształków lodu pokrywających obiekty, zjawisko optyczne powstające w chmurach cirro stratus; tęczowy pierścień widoczny wokół słońca lub księżyca, osad atmosferyczny składający się z mikroskopijnych kropelek wody znajdujących się w powietrzu, wiatr powstający podczas przechodzenia wilgotnego powietrza poprzez łańcuchy górskie, obszar o podwyższonym ciśnieniu, warstwa atmosfery najbliższa powierzchni Ziemi, linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wartości temperatury, linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wartości ciśnienia atmosferycznego, chmura pierzasta, osad atmosferyczny w postaci %22bród%22 z lodu, powstający przy nadejściu mas powietrza nieco cieplejszych niż dotychczas zajmujące dany teren; często prowadzi do zerwania linii energetycznych, gaz mający główny udział procentowy w składzie atmosfery ziemskiej, obszar o ciśnieniu niższym od ciśnienia obszarów otaczających, (dwa wyrazy, bez odstępu) temperatura w której zaczyna się kondensacja pary wodnej, wirowy układ wiatrów powstający wyłącznie nad nagrzaną powierzchnią wody, wiatr wiejący na wybrzeżu morskim, zmieniający swój kierunek w cyklu dobowym; jego powstanie jest związane z różnym tempem nagrzewania się wody i lądu, chmura kłębiasta, osad atmosferyczny skłądający się z drobnych kropelek wody pokrywających powierzchnię obiektów, wiatr wiejący na pograniczu lądu i oceanu, zmieniający swój kierunek w cyklu półrocznym; jego powstawanie związane jest z różnym tempem nagrzewania się lądu i wody,

Crossword words:
ROSA, HALO, SZRON, BRYZA, MGLA, PASAT, STRATOSFERA, KLIMAT, CUMULUS, AZOT, MONSUN, TROPOSFERA, CIRRUS, SZADZ, NIZ, WYZ, PUNKTROSY, TORNADO, FEN, STRATUS, IZOBARA, CYKLON, EGZOSFERA, IZOTERMA, POGODA, GOLOLEDZ,