Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


AGNIESZKA_16_06_2012

Definitions:
decietful help students assimilate material , a disadvantage, to destroy results , to establish, to discorage, to assess sth online learning games , to decline, to force sb to do sth, to depend on, to conduct a research, a decade, literal, a fork, to appearweb page, a cocroach, to pick sth up, in comparison with , smoothly, government, to expect, gifted, to mock sb, stuff, clumsy, intelligible , ordinary class web page , to indicate, accurate quiz , a carnivore, seldom, suspicion, sinister, findings, to perform a task , to persist, dietary, awkward, to solve a problem, suitable, to view sth, staff, considerable, to conform to sth,

Answers:
oczekiwać, podporządkować się czemuś matching excercise , wydwać się, pojawiać się multiple choice questions , kłamliwy, oszukańczy, zmniejszyć się, obniżyć się, karaluch, wyniki badań, uzdolniony elearning , rząd computer assisted language learning , zniszczyć, wskazywać, podnieść coś, znuszać kogoś do czegoś, niezdarny, znaczny, znaczący, ocenić coś, zrozumiały, dokładny, rzadko, rzeczy, sprawy, niezdarny, dziwny, nieporadny, niezręczny, wada, zła strona czegoś, niekorzyść, rozwiązać problem, ustanowić, dekada, dziesięć lat, pracownicy, załoga, wyśmiewać kogoś, dosłowny interactive , wykonywać zadanie, złowieszczy web tool , gładko, widelec, zniechęcać, mięsożerca, odpowiedni, stosowny, postrzegać coś, żywieniowy, związany z żywieniem computer assisted language learning , zależeć od, zwyczajny, przeprowadzić badania mix questions , trwać, nie zmieniać się, w porównaniu z, podejrzenie, nieufność grading ,