Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Maquinari i sistema operatiu - DigitalText

Examen teòric: MAQUINARI I SISTEMA OPERATIU Has de marcar la resposta més correcta de cada pregunta. No pots deixar cap resposta sense contestar.gffgfdgdgdgds Quan acabis, se%27t mostrarà la teva puntuació. Aixeca la mà, en silenci, per a ensenyar-li la pantalla a la professora.

1. El teclat ens permet...
-introduir informació textual a l’ordinador, -ratolí, -és un dispositiu de sortida, -cap de les respostes no és correcta
2. El maquinari de l’ordinador també rep el nom de:
-hardware, -disc dur, -software, -cap de les respostes no són correctes
3. La part de l’ordinador que s’encarrega del processament de dades i regula la circulació de la informació s’anomena
-nucli, -perifèric de sortida, -perifèric d’entrada, -bios
4. En el ordinador la memòria especial que conté les primeres instruccions que s’executen quan s’encén l’ordinador s’anomena:
- Bios, - Processador, - Font d’alimentació, - Placa mare
5. En el ordinador, la part que controla totes les activitats del sistema informàtic s’anomena:
- Processador, - Bios, - Fons d’alimentació, - Placa mare
6. Es considera maquinari de l’ordinador:
- Cap de les respostes no és certa, - Un joc d’ordinador i un navegador d’internet create online activities , - Fons d’alimentació, - Un processador de textos i un navegador d’internet
7. Es considera maquinari de l’ordinador:
- Ratolí, micròfon i impressora multifunció, - Micròfon, Microsoft office i auriculars, - Itunes, auriculars i targeta gràfica, - Totes les respostes són correctes
8. quiz La unitat d’informació binària, el BIT...
Pot tenir només dos valors, representats amb símbols 0 i 1 , Pot tenir dos o més valors, Pot tenir només dos valors, cara o creu, Els ordinadors actuals no treballen amb BITS
9. L’ordinador treballa amb tres tipus de dades:
- Dades d’entrada, instruccions de programa i dades de sortida., - Perifèrics d’entrada, instruccions i de sortida., - Dades d’entrada, dades de programa i perifèrics de sortida., - Cap de les respostes no és correcta.
10. Són perifèrics d’entrada:
- Totes les respostes són correctes, - Ratolí, - Teclat, - Escàner
11. prepare quiz Què és un sistema operatiu?
És un conjunt de programes que administren el maquinari., Programa de la placa mare per comunicar-se amb l%27ordinador., Conjunt d%27instruccions per arrencar l%27ordinador., Programa que només administra els perifèrics.
12. Part del sistema operatiu...
proporciona la interfície de comunicació amb l%27usuari., corregeix els errors comesos per la BIOS., decideix quines instruccions s%27executaran a continuació., és una partició de la memòria RAM.
13. e-learning Què és un programa?
Conjunt d%27instruccions per a fer operacions amb les dades., Conjunt d’instruccions per a treballar amb les aplicacions., Programari especial de l%27entorn gràfic , Cap resposta no és correcta
14. Com s%27anomena el conjunt de programes d%27un ordinador?
Programari, Programació, Hardware, Cap de les anteriors
15. help students assimilate material Com s%27anomenen les parts en què es divideix el disc dur d%27un ordinador?
Particions, Escissions, Divisions, Reparticions
16. Un entorn d’escriptori és...
elements gràfics que faciliten la interacció amb l%27ordinador, - programes que s’utilitzen per a l’escriptura i l’edició de textos, - El marc que envolta la pantalla de nostre ordinador, - programes que són accessibles des de l’escriptori
17. L’entorn d’escriptori està constituït per...
- L’administrador de finestres i l’explorador d’arxius, - El fons d’escriptori i el protector de pantalla, - L’explorador d’arxius i l’editor de text, - Totes les respostes són correctes
18. El conjunt de programes encarregats de gestionar el funcionament del maquinari s’anomena...
- Sistema operatiu, - Entorn d’escriptori, - BIOS, - Gestor de maquinari
19. Cada partició del disc dur...
és independent i pot tenir instal•lat un sistema operatiu diferent., - depèn de les altres, és independent, però ha de tenir el mateix sistema operatiu instal•lat., Totes les respostes són correctes
20. Assenyala els avantatges de tenir més d%27una partició al disc.
Evita la pèrdua de documents , tenir una partició per músiques i una per cada pel•lícula., Cap resposta no és correcta, no posar cap sistema operatiu
21. Es consideren exemples de sistemes operatius:
- Ubuntu, Linux i Windows, - Ubuntu, Mozilla Firefox i Word, - Microsoft Office, Windows i Open Office, - Paint, Linux i Windows
22. Quan es manifesta visiblement la BIOS?
És la primera imatge que mostra l%27ordinador en arrencar, Cada cop que canviem de programa o aplicació. web tool , Just abans d%27apagar-se l%27ordinador., Paint, Linux i Windows
23. Què és el que constitueix la BIOS?
instruccions per iniciar l%27execució del sistema operatiu., intermediària entre els perifèrics d%27entrada i el processador., instruccions perquè l%27usuari pugui canviar de programa., transistors interconnectats que arrenquen el sistema operatiu.
24. dynamic quiz Quins tipus de programes conformen el programari?
Bios, Sistema Operatiu, entorn d’escriptori i aplicacions, Bios, Sistema notable, software i hardware, Bios , aplicacions i entorn d’escriptori, Cap de les respostes no és correcta