Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Drivverk kapittel 12, differensial

Kryss av for det eller de alternativene som du mener stemmer med det du kan om emnet. NB! Noen av spørsmålene har mer enn ett riktig svar, kryss av for flere hvis du mener de er riktige, du får ikke poeng hvis du f.eks har ett riktig hvis det er to alternativer som er riktige. Totalt er det mulig å få ni poeng.

1. På en differensial med Klingelnberg-fortanning er det større tannhøyde ved kronhjulets hæl (ytterdiameter) og på en Gleasen-fortanning er det lik tannhøyde ved tå og hæl.
Det er ingen forskjell, kun forskjellige benevnelser på samme differensialtype., Ved regulær fortanning så ligger pinjongen (spisshjulet) i høyde med senter av kronhjulet. , Ved hypoid fortanning så ligger pinjongen (spisshjulet) under senter av kronhjulet. , Ved hypoid fortanning så ligger pinjongen (spisshjulet) i høyde med senter av kronhjulet. ,
2. Hvordan fungerer differensialen ved kjøring i sving? Kryss av for det utsagnet som er riktig.
Sant, Usant class page , ,
3. Hva kan være feil dersom det kommer støy i fra differensialen kun ved kjøring i sving?
Sant, Usant elearning , ,
4. Hvilke oppgaver har differensialen?
Ved kjøring rett frem så overføres dreiemomentet til hjulene ved at solhjulet står i rett posisjon for sine planeter., Ved kjøring rett frem så har begge drivakslene lik hastighet og det er planethjulene som overfører momentet til drivakselen., Ved kjøring rett frem så har begge drivakslene lik hastighet og planethjulene står stille i differensialhuset.,
5. På en differensial med Gleasen-fortanning er det større tannhøyde ved kronhjulets hæl (ytterdiameter) og på en Klingelnberg-fortanning er det lik tannhøyde ved tå og hæl.
Ved kjøring i sving vil vi få mer motstand på innerhjul og det vil da holde igjen slik at planethjul roterer og overfører moment til ytterhjul., Ved kjøring i sving så har begge drivakslene lik hastighet og dermed prøver planethjulene å bremse sin aktivitet slik at vi kan oppnå en jevn hastighet., Ved kjøring i sving så overføres dreiemomentet til hjulene ved at solhjulet står i rett posisjon for sine planeter.,
6. Hva er forskjellen på regulær og hypoid fortanning i differensialen?
Bakhjulsdrevet bil med langsliggende motor foran., Forhjulsdrevet bil med tverrstillet motor., Forhjulsdrevet bil med motor bak., Alle differensialer har sylindriske tannhjul.,
7. Hvilken differensialtype har utveksling med sylindriske tannhjul?
At oljenivået i differensialen (bakakselen) blir riktig., Du trenger aldri å skifte olje på en hypoid differensial, det er derfor den kalles for hypoid., At du bruker en olje av hypoid type som tåler det høye trykket som blir i en differensial med hypoid fortanning., At oljen som brukes ikke er gått ut på dato, husk ikke mer en 90 dager, se datostempling.,
8. Hvordan fungerer differensialen ved kjøring rett frem? Kryss av for det utsagnet som er riktig.
Solhjul og eller planethjul er skadet., Defekte pinjonglager., Defekt kronhjul., Ubalanse i mellomaksel.,