Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Екологија

1. Биоценоза је организована група популација биљака, животиња и микроорганизама, које живе заједно у истим условима животне средине
TАЧНО, НЕТАЧНО, ,
2. Популација је скуп јединки исте врсте који се међусобно размножавају и насељавају неки ограничен топографски простор
TАЧНО, НЕТАЧНО, ,
3. Популација је скуп јединки исте врсте у оквиру животне заједнице
TАЧНО, НЕТАЧНО, ,
4. Биоценоза је скуп живих организама на одређеном простору
TАЧНО, НЕТАЧНО, ,
5. Биоценоза је скуп јединки исте врсте које живе заједно у истим условима животне средине
TАЧНО, НЕТАЧНО, ,
6. Популација је скуп јединки исте врсте које живе на одређеном простору и међусобно ступају у односе исхране
TАЧНО, НЕТАЧНО, ,
7. Биом је комплекс од већег броја популација у оквиру једне климатске области
TАЧНО, НЕТАЧНО, ,
8. Биом је комплекс од већег броја екосистема у оквиру једне климатске области
TАЧНО, НЕТАЧНО, ,