Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Nurkade liigitus

1. Täisnurk on
servadeks, tippudeks, haaradeks,
2. Kaht nurka, millel on üks ühine haar ja mille teised haarad moodustavad sirge, nimetatakse #
pool sirgnurgast, veerand sirgnurgast, poolt täispöördest, kaks sirgnurka,
3. Kujundit, mille moodustavad kaks ühest punktist väljuvat kiirt, nimetatakse #
nürinurk, invite students , ,
4. Joonisel kujutatud nurk NOP on
nurinurk.png, , ,
5.
täisnurgaks, nürinurgaks, sirgnurgaks, tippnurgaks,
6. Kahe sirge lõikumisel tekkinud kõrvunurkade paaride arv on
tippnurkadeks, sirgnurkadeks, teravnurkadeks, nürinurkadeks,
7.
nürinurkadeks, teravnurkadeksweb page, sirgnurkadeks,
8. Milline lause on õige?
nürinurk, täisnurk learning , teravnurk, sirgnurk,
9.
taisnurk.png, , ,
10. Joonisel kujutatud nurk DEF on
Tippnurkade summa on alati sirgnurk, Tippnurgad on võrdsed, ,
11. Nurki, mis on täisnurgast suuremad ja sirgnurgast väiksemad, nimetatakse #
lähisnurkadeks, kõrvunurkadeks, tippnurkadeks,
12. Täisnurgast väiksemaid nurki nimetatakse #
kaks, üks prepare quiz , neli, kolm,
13. Milline lause on õige?
teravnuk, nürinurkstimulate your students , sirgnurk, täisnurk,
14. Joonisel kujutatud nurk ABC on
teravnurk.png, matching excercise , ,
15. Joonisel kujutatud nurk KLM on #
Kõrvunurkade summa ei ole kunagi sirgnurk, Kõrvunurgad on võrdsed distance learning , Kõrvunurkade summa on 180 kraadi,
16. Kahe sirge lõikumisel tippnurkade paaride arv on
nürinurk, täisnurk, teravnurk, sirgnurk,
17.
sirgnurk.png, , ,
18. Kiiri, mis tekitavad nurga, nimetatakse nurga #
üks, kaks, kolm, neli,