Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Екологија

Definitions:
Наталитет, Термофилни организми, Узроци треће демографске експанзије, Продукти фотосинтезе, Узроци прве демографске експанзије је, Катаболизам, Метаболизам, Еуривалентни организми, Анаболизам, Морталитет, Узроци друге демографске експанзије су, Фригорифилни организми, Узрасна структура, Стеновалентни организми, Растење популације, Животна средина,

Answers:
свака средина где могу да живе жива бића, бројчани однос између јединки на различитим ступњевима, процес разградње органске материјеstimulate your students , промена бројности јединки у популацији, уска еколошка валенца, снежне алге, пингвини, бели медвед web 2.0 , органска материја и кисеоник, слон, носорог, мајмуни, термалне алге, индустријска и технолошка револуција elearning , развој пољопривреде и доместификациј, продукција нових јединки у популацији, употреба оруђа, оружја и контрола ватре results , смањење броја јединки у популацији, промет материје и енергије, широка еколошка валенца, процес синтезе органске материје,