Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Екологија

Definitions:
Узроци друге демографске експанзије су, Катаболизам, Растење популације, Метаболизам, Морталитет, Еуривалентни организми, Узроци треће демографске експанзије, Стеновалентни организми, Наталитет, Узрасна структура, Термофилни организми create online activities , Узроци прве демографске експанзије је, Фригорифилни организми, Продукти фотосинтезе, Животна средина, Анаболизам,

Answers:
смањење броја јединки у популацији, органска материја и кисеоник, свака средина где могу да живе жива бића, развој пољопривреде и доместификациј, уска еколошка валенца, индустријска и технолошка револуција, процес разградње органске материје, продукција нових јединки у популацији, промет материје и енергије, употреба оруђа, оружја и контрола ватре, снежне алге, пингвини, бели медвед, слон, носорог, мајмуни, термалне алге educational games , промена бројности јединки у популацији, процес синтезе органске материје, бројчани однос између јединки на различитим ступњевима, широка еколошка валенца,