Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


10.klassi sisseastumise test

Täida järgmine test. Mõnel ülesandel võib olla mitu õiget vastust. TASKUARVUTIT kasutada ei tohi!

1. Jaanil on raamatust loetud 1/3 ning lugeda on veel 66 lehekülge. Raamatus on lehekülgi #
jah, ei, ,
2. Täisnurkse kolmnurga hüpotenuus on 10 dm ja üks kaatet on 60 cm. Leia teine kaatet?
jah, ei, ,
3. Milline võiks olla joonestatav kolmnurk, kui külgedeks valida 4 cm, 7 cm ja 11 cm?
jah, ei, ,
4. Kui kolmnurga kõiki külgi pikendada kaks korda, siis kolmnurga ümbermõõt
18, , ,
5. Kas arv 123456 jagub 3-ga?
jah, ei, ,
6. Kas on õige, et kolmnurga kõrgus päikneb alati kolmnurga sees?
sirge, parabool, hüperbool,
7. Mari sõi 300 g maasikaid ja Jüri 250 g õunu. Maasikad sisaldavad 6 %25 ja õunad 9 %25 suhkrut. Kumb laps sõi rohkem magust? # sõi rohkem magusat
sirge, , ,
8. Ruutfunktsiooni graafikuks on #
80 cm, 40 cm, 4 dm, 8 dm,
9. Otsusta, kas antud lause on tõene või väär. Rombi diagonaal poolitab sisenurga.
tõene, väär educational games , ,
10. Leia 30 %25 arvust on 60
-3 ja -2011, -3 ja 2011, 3 ja 2011,
11. 9.klassi õpilane tahab oma gümnaasiumi õpinguid jätkata Otepää Gümnaasiumis. Ta teab, et kui tunnistuse aastahinnete keskmine on vähemalt 4,5, siis võetakse ta vastu ilma testita. Juku hinded on 5; 4; 5; 5; 3; 5; 4; 5; 3; 5. Kas Juku peab sooritama sisseastumise testi või ei?
1,2 km, 2 km, educational games ,
12. Lahenda võrrand 5(3%2b4x)-3=4(2x%2b9) Vastus. x= #
3000 kuupdetsimeetrit, 300 kuupdetsimeetrit build your own quiz , 30 kuupdetsimeetrit, 3 kuupdetsimeetrit,
13. Kas kolmnurk külgedega 5 m, 40 dm ja 3 m on täisnurkne?
(-2; 0), (-1; -1), (-1;-3), (0; 0),
14. 5000 ruutmeetrit on #
50 hektarit, 5 hektarit, 500 hektarit, 0,5 hektarit,
15. Leia võrrandi (x%2b3)(x-2011)=0 lahendid
Jüri , teaching , ,
16. Võrdhaarse kolmnurga alus on 3 cm ja haar 6 cm. Selle kolmnurga ümbermõõt on #
297, , ,
17. Millised antud punktidest asuvad ruutfunktsiooni y=x*x%2b2x graafikul?
2, , ,
18. Mis on lineaarfunktsiooni graafikuks?
võrdkülgne, isekülgne, sellist kolmnurka pole,
19. Auto liigub kiirusega 120 km/h. Mitu kilomeetrit läbib auto ühes minutis?
33, 66 tool for teachers , 99 tool for teachers , 132,
20. Mitu kraadi on täisnurkse kolmnurga teravnurkade summa?
45 kraadi, 90 kraadi crossword maker , 180 kraadi, 360 kraadi,
21. Detsembris maksis lumelaud 300 eurot. Jaanuaris tõsteti hinda 10 %25. Märtsis alandati sama lumelaua hinda 10 %25. Kui palju maksab see lumelaud täna? Lumelaud maksab # eurot.
12 cm, 18 cm online activities , 15 cm elearning , 9 cm,