Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Lipon ng mga Salita (Parirala at Pangungusap)

Basahing mabuti ang sumusunod na tanong at i-click ang napiling sagot na tutugon bawat bilang. Maaaring sagutang muli ang pagsasanay ukol sa paksa ng lipon ng mga salita.

.