Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


VIISAKUSE AVALDUMISVORMID

TEST VIISAKUSE AVALDUMISVORMID Vastusevariante võib olla rohkem kui üks.

1. create online activities Seltskonnas tutvustatakse
lapsi täiskasvanutele., meest naisele., vanemat nooremale., alluvat ülemusele.
2. Esimesena tervitab
ruumi siseneja ruumis olijaid., laps täiskasvanut. active teaching , mees naist., vanem nooremat.
3. Tervitamisel
ei pea käsi taskust välja võtma. online learning games , ei pea käsi taskust välja võtma, kui on külm., tuleb käed taskust välja võtta., võib ühe käe taskusse jätta.
4. Käitumisreeglid lubavad meestel olla peakattega
kirikus., tänaval., matuserongi möödumisel., koolis.
5. Hümni
kuulatakse püsti seistes., lõppedes plaksutatakse., lõppedes ei plaksutata., võib kaasa laulda.
6. Maanteel peab kõndima
tee paremas servas., tee vasakus servas., helkuriga ükskõik kummal pool., ettevaatlikult tee paremas servas.
7. Esimesena lastakse läbi uksest
sisenejad., väljujad., kiiremad., jõulisemad.
8. Ühissõidukisse siseneb esimesena
mees, et teha teed naisele., naine., see, kellel on raskemad kotid., see, kes on kiirem.
9. Ühissõidukist väljub esimesena
mees ning ulatab käe naisele, et teda aidata., naine., see, kes on uksele lähemal., see, kellel on kiire.
10. Teatris ridade vahel oma kohale minnes
on mees ees ja naine järgneb talle., on naine ees ja mees järgneb talle., peab olema näoga lava poole. , peab olema seljaga lava poole.
11. Teatris ei ole lubatud etenduse ajal
plaksutada., süüa., mobiiliga mängida., valjusti kommenteerida.
12. Söögi lõpetamisest annavad märku
risti asetatud nuga ja kahvel taldrikul., kahvel vasakul ja nuga paremal pool taldrikut., paralleelselt asetatud nuga ja kahvel taldrikul., kahvel paremal ja nuga vasakul pool taldrikut.
13. Viisakas on
teatada, kui ei ole võimalik minna külla õigeks ajaks., helistada mobiiltelefonil õhtul pärast kella 22., kätt ulatada tervituseks üle laua., püsti tõusta, kui vanem inimene kõnetab sind.
14. Kahe vanema inimese vestlusesse
sekkun, kui mul on ühele neist mingi küsimus., ei sekku, vaid ootan, kuni nad vestluse lõpetanud on., sekkun siis, kui mul igav on., sekkun siis, kui mul kiire on.
15. Tänaval
aja tuttavaga juttu kohas, kus seismine ei takista teisi liiklejaid., silmitse vaateaknaid keset kõnniteed seistes., käib mees naise selle külje kõrval, kus varitseb suurem hädaoht., hoiab vihmavarju pikem.
16. Eskalaatoril võib
kõndida., joosta., seista parempoolses servas., seista vasakpoolses servas.
17. Reisi ajal
lase ka teistel kuulata oma kõrvaklappidest kostuvat muusikat , teretatakse inimest, kelle kõrvale istutakse. crossword maker , on viisakas küsida kohalikelt luba nende pildistamiseks., võib sinu käitumise põhjal teha järeldusi kogu rahva kohta.
18. Viisakas inimene
teab viisakusreegleid ja lubab, et hakkab käituma nende järgi., on ainult kuulnud viisakusreeglitest., käitub vastavalt viisakusreeglitele., häbistab ebaviisakaid inimesi.
19. Viisakusreegleid
peaksid tutvustama õpetajad alles koolis. create online quizzes , peaksid tutvustama lapsevanemad varakult kodus., teavad kõik., ei tohi ületähtsustada.