Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


VIKTORIIN

Vasta küsimustele! Ühel küsimusel võib olla ka mitu õiget vastust.

1. school B-duuri
subdominandi akord on es-g-b, võtmemärgid on b ja eis, paralleelhelistik on g-moll, dominant akord on f-as-c
2. DOMINANTSEPTAKORD ehitatakse ....
duur-helilaadi 7. astmelt, moll-helilaadi 5. astmelt, duur-helilaadi5. astmelt, moll-helilaadi 7. astmelt
3. Harmoonilise mollis ......
on kõrgendatud 6. ja 7. aste, on madaldatud 6. aste, on SO-astme asemel SI-aste, on kõrgendatud 7. aste
4. Puhas kvint...
on 2,5 tooni, 3,5 tooni, astmemudel on Jo-So, SO,-JO
5. Fuuga .....
teema esitatakse kõikides häältes, keskmine osa on töötlus, fuuga algab ekspositsiooniga, lõpeb repriisiga
6. Ekspositsioon on.....
heliteose keskmine osa, kus arendadakse E. esitatud teemasid, heliteose algmaterjali kordav ja teost lõpetav osa, heliteose sissejuhatus, kus tutvustatakse teemasid, heliteose kulminatsioon
7. Töötlus on...
heliteose kulminatsioon, heliteose sissejuhatav osa, kus tutvustatakse teemasid, heliteose algmaterjali kordav ja teost lõpetav osa, heliteose keskmine osa, kus arendadakse E. esitatud teemasid
8. Repriis on......
heliteose kulminatsioon, heliteose keskm. osa, kus arend. ekspositsioonis esit. teemasid distant learning , heliteose sissejuhatav osa, kus tutvustatakse teemasid, heliteose algmaterjali kordav ja teost lõpetav osa