Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Mõisted

Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!

Definitions:
TEMPO, DÜNAAMIKA, HARMOONIA, RÜTM online education , BEKARR, TÄMBER, FUUGA, HELILAAD, SÜMFOONIA dynamic quiz , A CAPPELLA, INTERVALL, BEMOLL, SÜNKOOP, BALLETT, DIEES, AKORD, TEEMA,

Answers:
muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving, märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju, helikõrguste süsteem, kolme või enama heli kooskõla, lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil, rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale interactive learning , helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend., 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus, laulu esitamine instrumentaal-saateta, muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb, märk, mis madaldab nooti pool tooni, helivältuste korrastatud järgnemine, heliteose esita- mise kiirus, polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal, mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile, märk, mis kõrgendab nooti pool tooni, helitugevus ja selle muutmine muusikateoses,