Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


9. klassi kirjanduse ristsõna

Crossword hints:
August Gailiti tuntuim tegelane ja teos, luuletaja, kelle kogumikeks on nt %22Amores%22 ja %22Jumalaga, Ene!%22, pinge haripunkt novellis, teema arendus novellis, elutule esemele, nähtusele antakse elusa omadused, %22Olgem eestlased, kuid saagem eurooplasteks%22 ütluse autor, Eesti rahvuseepos, keeleliste vahendite abil loodud helijäljendus, vaimuhaigust põdenud isamaa teemal kirjutanud luuletaja, maaelu romantiliselt kajastav teos, novelli sünniriik, kirjeldav lisandsõna, sõna või sõnatüve kordamine, C.R. Jakobsoni välja antud ajaleht, rühmitus, kuhu kuulusid nt Marie Under, Friedebert Tuglas jt., eesti luuletaja kes armastas mängida keelega, eesti teatri rajaja, selle kogumisega tegeles J. Hurt, isiksust, tema elamusi ja tundeelu väätustav kirjandusvool, tegevust käivitav sündmus novellis, I üldlaulupeo eestvedaja, kirjanikule omane väljendusviis, Faehlmanni muistend, Eesti tuntuim sonetikirjutaja, ühe olendi, nähtuse või eseme kõrvutamine teisega, ülistus- või mälestuslaul, ala, millega tegeles peamiselt Johannes Aavik, proosa lühivorm, esimene kutseline teater Eesis,

Crossword words:
KALEVIPOEG, KULMINATSIOON, ISIKUSTAMINE, LYDIAKOIDULA, RAHVALUULE, PASTORAAL, VÕRDLUS, KEELEUUENDUS, SIURU, SAKALA, NOVELL, STIIL, HENRIKVISNAPUU, KORDUS, DISPOSITSIOON, JANNSEN, SÕLMITUS, MARIEUNDER, EPITEET, VANEMUINE, GUSTAVSUITS, ARTURALLIKSAAR, JUHANLIIV, KOITJAHÄMARIK, ROMANTISM, ONOMATOPÖA, OOD, ITAALIA,