Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Eesti keele ja kirjanduse ristsõna 5. klassile

Crossword hints:
ajavorm, mis väljendab eelnevalt juhtunud sündmusi, sarnase tähendusega sõnad, nimi-, arv-, ase- ja omadussõnade üldnimetus, vastandtähendusega sõnad, korrektne normeeritud kirjutamisviis, käänete arv eesti keeles, igapäevane (enamasti suuline) keelekasutus, üks ajavorm, mille tegevus toimub käesoleval ajal, mitmuse osastava vorm sõnast %22koer%22, tegusõna, poisi nimi, kes tahtis saada tolmuimejaks, aabb, sama kirjapildi, kuid erineva tähendusega sõnad, abab, isiklik raamat igapäevaste sissekirjutuste tegemiseks, tõsiasi, vastab küsimusele missugune?, vastab küsimustele mitu? mitmes? mitmendik?, riimimata luule, ainsuse sisseütleva vorm sõnast %22maja%22,

Crossword words:
FAKT, RISTRIIM, ARVSÕNA, ANTONÜÜMID, NELITEIST, KOERI, OMADUSSÕNA, KIRJAKEEL, PÄEVIK, VERB, SÜNONÜÜMID, LIHTMINEVIK, HOMONÜÜMID, ARGIKEEL, MAJJA, JAAN, KÄÄNDSÕNAD, VABAVÄRSS, OLEVIK,