Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ARTUR_ROME

Definitions:
mention activity , to commission, distinguish, associated with, in connection with, encouraging, imply, heir printable , ancient class website , summit, surely, to justify, treaty, property, spot distance learning , to be referred to , vow, refer to sth / sb , increase in , obedience,

Answers:
szczyt, zleci? komu? zrobienie czego?, kojarzony z, traktat, zach?caj?cy, nast?pca (tronu), spadkobierca, pos?usze?stwo, staro?ytny, mienie, w?asno??, w zwi?zku z teacher , wzmianka, uzasadnia?, usprawiedliwia?, wzrost czego?, przysi?ga, rozró?ni? online quizzes , zasugerowa?, da? do zrozumienia, odnosi? si? do kogo? / czego?, by? nazywanym, ..., miejsce, z pewno?ci? create online quizzes ,