Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Salawikain

Piliin ang wastong salawikain sa mga sumusunod na sitwasyon:

1. Hindi sapat na tayo ay humingi ng awa sa Diyos , kailangan din nating magsikap at gumawa upang matamo natin ang minimithing biyaya.
kung ano ang puno , siya ring bunga , May Tainga ang lupa , may pakpak ang balita , Nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa , Kung hindi ukol , di bubukol,
2. Saan man sa ating lipunan ay may mga taong traydor o di matapat na gumagawa ng mga bagay na nakakakalason o nakaksira sa samahan ng bawa%27t isa . Anong kasabihan ang tinutukoy ?
Kung sino ang pumutak , siya ang nanganak,, Kapag may isinuksok , may madudukot . interactive , May tainga ang lupa, may pakpak ang balita ., Pag makitid ang kumot magtiis kang mamaluktot,
3. Matutong magtipid upang sa oras ng pangangailangan ay may perang makukuha sa sariling ipon upang hindi na umasa sa tulong ng ibang tao .
Magkulang ka na sa iyong magulang, hjuwag lang sa iyong kaibigan , Ang taong nagigipit sa patalim kumakapit , Kung ano ang itinanim , siya ring aanihin., Kung may isinuksok, may madudukot .,
4. Ang suwerte sa buhay ay huwag asahang makakamtan kung hindi talagang nakalaan para sa iyo .
Kapag may isinuksok , may madudukot , Nasa tao ang gawa , nasa Diyos ang awa , Pagkahabahab man ng prusisyon , sa simbahan din ang tuloy , May Tainga ang lupa , may pakpak ang balita ,