Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ARTUR_LUTY_2

Definitions:
violation, theft, promising class web page , release a report, go into details, assault, out of date, decline in sth class web page , lately web tool , private property, complaint, fight crimes, encouragingweb page, figures, pickpocket, constable, thank you for taking the time, weapon elearning , could you be more speciic?, labour unrest, sensible teaching , to prove to be sth , let%27s have a close look at sth, to provide sb with sth, reasoning, to assume alarming proportions, be equipped with sth build your own quiz ,

Answers:
dziękujemy za poświęcony czas, przejść do szczegółów, skarga, zażalenie ESL , własność prywatna, broń, rozsądny, kradzież, przestarzałe, komisarz, rozumowanie, przyjrzyjmy się dokładnie, opublikować raport, dane liczbowe, napaść / pobicie, okazać się, że..., ostatnio, czy może to Pan sprecyzować, zwalczać przestępczość invite students , zapewnić komuś coś, kieszonkowiec, zachęcajacy, osiągnąć alarmujący rozmiar, niezadowolenie pracowników, obiecujący, spadek czegoś, naruszenie, pogwałcenie prawa, być w coś wyposażony,