Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GGB 42/7*

Crossword hints:
zacząć (się), złamać; przerwać, przynieść, złapać, przyjść, pić, jeść, upaść, czuć, zapomnieć, dostać, otrzymać, dać, słyszeć, trzymać, przechowywać , wiedzieć; znać, uczyć się, opuścić, pozwolić, zrobić, zapłacić, położyć, przeczytać, powiedzieć (coś), zamknąć, usiąść, mówić, stać, wziąć, powiedzieć (komuś), pomyśleć, napisać,

Crossword words:
SIT, KNOW, THINK, SHUT, PAY, FEEL, STAND, HEAR, EAT, SAY, MAKE, BRING, READ, BEGIN, LEAVE, GIVE, WRITE, COME, LET, TAKE, CATCH, FALL, PUT, KEEP, HOLD, DRINK, FORGET, SPEAK, GET, TELL, BREAK,