Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GGB 42/7*

Crossword hints:
zacząć (się), złamać; przerwać, przynieść, złapać, przyjść, pić, jeść, upaść, czuć, zapomnieć, dostać, otrzymać, dać, słyszeć, trzymać, przechowywać , wiedzieć; znać, uczyć się, opuścić, pozwolić, zrobić, zapłacić, położyć, przeczytać, powiedzieć (coś), zamknąć, usiąść, mówić, stać, wziąć, powiedzieć (komuś), pomyśleć, napisać,

Crossword words:
GIVE, FEEL, SAY, SPEAK, PAY, DRINK, GET, THINK, STAND, COME, LET, EAT, LEAVE, SIT, BEGIN, BRING, HOLD, READ, FORGET, SHUT, HEAR, TELL, PUT, WRITE, FALL, BREAK, TAKE, MAKE, KEEP, LEARN, KNOW,