Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GGB 42/2*

Dopasuj czasowniki do ich angielskich odpowiedników. Zwróć uwagę, że podane zostały tylko niektóre znaczenia czasowników. Zachęcam do wykonania ćwiczenia wielokrotnie - za każdym razem pojawią się inne czasowniki.

Definitions:
let, speak, come, feel, begin, keep, learn, eat, tell, put, think, become, leave, write, bring, catch, get, fall, pay, say, sit, stand, break, read, make learning , forget, hold, give, know, hear, take, shut online learning games , drink,

Answers:
usiąść, zapłacić, stać się; zostać (kimś), słyszeć, zacząć (się), dostać, otrzymać, wiedzieć; znać, uczyć się, złamać; przerwać, pozwolić learning , upaść, zrobić, zamknąć, jeśćweb page, przyjść tool for teachers , mówić distant learning , położyć, przechowywać , powiedzieć (komuś) ESL , pić, przynieść, złapać, przeczytać, zapomnieć online , pomyśleć matching excercise , opuścić, czuć, trzymać, powiedzieć (coś), stać, wziąć, napisać computer assisted language learning , dać,