Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GGB 42/2*

Dopasuj czasowniki do ich angielskich odpowiedników. Zwróć uwagę, że podane zostały tylko niektóre znaczenia czasowników. Zachęcam do wykonania ćwiczenia wielokrotnie - za każdym razem pojawią się inne czasowniki.

Definitions:
learn, hold, catch, feel prepare quiz , fall, shut, think, let, eat, tell, drink, come, read, say, sit, take, get, pay, speak, forget, leave, keep, begin, stand, bring, put, write distance learning , break, know english , hear, make, give, become,

Answers:
stać, pozwolić, wiedzieć; znać save time , mówić, pomyśleć, położyć, usiąść, uczyć się, powiedzieć (coś) short answer questions , przyjść, przechowywać , jeść, czuć, trzymać, napisać, wziąć, złamać; przerwać, przeczytać, przynieść, powiedzieć (komuś), zacząć (się) multiple choice questions , pić tool for teachers , złapać, zamknąć, zapomnieć dynamic quiz , słyszeć, dać, zrobićstimulate your students , dostać, otrzymać, opuścić, zapłacić, upaść, stać się; zostać (kimś),