Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


AGATA_PAWEŁ_LUTY_1

Definitions:
maintain, draw / tie, foreign quiz , be homesick, opponent, in the suburbs / on the outskirts, neither of us, water plants short answer questions , greasy, be interested in sth, variety, decide to do sth, advantage, pace, slope, at the same time, so far / until now / up until now, type, unfortunately, manage to do sth, likelihood, learn by heart, consider sth a problem, ask for advice, to blow one%27s nose, convince sb to do sth, wander build your own quiz , be fed up with sth, disadvantage, none of us active teaching , call an ambulance, immediately / at once, umpire, be short of sth online education , garage, eventuall / finally /at last / in the end online education , get fed up with, petrifying, misbehaviour english , convinced, put sth off, hold on, notice, consider sth, knock at /on the door, pavement, strict, income, at a steady pace, give sth up results history , manage to do sth = succeed in doing sth, be allowed to do sth, referee, reign, go on, to draw to an end / a close tool for teachers , take sb to hospital, make a cake, be in / at a meeting, to talk to sbstimulate your students , annoying, break down, make an appointment, though / although,

Answers:
złe zachowanie, poczekać, przekonany, mieć czegoś dość, utrzymywać (finansowo), twierdzić, tempo, zbocze tool for teachers , wada, podlewać roślinki, porzucić coś (np. zły nawyk), zrobić ciasto generate answer keys , umówić spotkanie, sędzia w koszykówce, baseballu, na obrzeżach miasta, dochód, żadne z nas (dwoje ludzi)stimulate your students , rozważyć coś, sędzia (w futbolu), chociaż; pomimo że, tęsknić za domem, udać się, odnieść sukces, zadzwonić po pogotowie english , pukać do drzwi, remis, obcy (język, kultura), trwać multiple choice questions , równym tempem (np. biec), chodnik, w końcu, ostatecznie, denerwujący, prosić o radę, załamać się ( o człowieku), wymuchać nos, interesować się, tłusty online activities , udać się coś zrobić, warsztat samochodowy, zauważyć create online quizzes , pisać na klawiaturze, przeciwnik web tool , dotąd; do tej pory, kończyć się, zbliżać się do końca, uczyć się na pamięć, przerażający, niestety, móc coś zrobić (mieć pozwolenie na coś) multiple choice questions , panowanie, znudzić się quiz , porozmawiać z kimś, w tym samym czasie, prawdopodobieństwo, surowy, zasadniczy, wymagający, żadne z nas (z większej grupy osób), uważać coś za problem, zdecydować się coś zrobić educational activities , natychmiast, przełożyć coś w czasie, mieć czegoś za mało, spacerować bez celu, zabrać kogoś do szpitala, przekonać kogoś do robienia czegoś, zaleta, różnorodność, być na spotkaniu,