Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


9. klassi eesti keele ristsõna

Crossword hints:
Ülekantud tähendusega sõnaühend, Tekstiliik, kus on rohkesti kõne- ja lausekujundeid, des-, mata-, nud-, tund- ......., Liite abil ühest sõnast teise saamine, Eestipäraseks tegema, Analüüsimine, Sõna, millel pole stiilivärvingut., Arutama midagi, Kunstlikult moodustatud sõna, Liitlause, kus üks lauseosa on alistatud teisele, Ühe öeldisega lause, Muutmise tulemus, Kirjandi üks liik, Keelkond, kuhu kuulub eesti keel., Eesti keele üks tunnuslikemaid jooni, Kirjutaja isiklikku seisukohta peegeldav ajakirjandustekst, Korduvate lauseliikmetega lihtlause, Koht, kust saab informatsiooni õigekirjutuse kohta., Lõigu tähtsaimat lauset toetav lause, Samaväärsete osalausetega liitlause, Ühel sõnal on mitu tähendust., Neutraalses keeles ajakirjandustekst, Nüüdisaegne, Lõigu tähtsaim lause, Pealkirjale järgnev uudise osa, Pöördumine kellegi poole, Tekstiliik, mis esineb nt entsüklopeedias, Pikema sõidu tegija, Hääldamisviis,

Crossword words:
TEABETEKST, MUUDATUS, ARVAMUSJUTT, NEUTRAALNE, TULETAMINE, JUTUSTAV, KOONDLAUSE, ERITLEMINE, VÄLDE, TÄNAPÄEVANE, REISIJA, KUNSTITEKST, UUDIS, TEHISSÕNA, TUGILAUSE, ÜTE, LIHTLAUSE, FRASEOLOGISM, KÄSITLEMA, RINDLAUSE, TUUMLAUSE, PÕIMLAUSE, UURALI, HOMONÜÜM, SÕNARAAMAT, LAUSELÜHEND, EESTISTAMA, JUHTLÕIK,