Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GGB 42/1

Przyporządkuj czasowniki do odpowiednich grup, w zależności od tego, jak tworzą czas przeszły: Grupa 1: ____+ -ed____ Grupa 2: ____+ - d ____ Grupa 3: ____+ -(podwojona spółgłoska) ____ Grupa 4: ____+ -ied ____

.