Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


HT arvestustest

Leia valikvastuste seast õige(d) vastused!

1. Mis on õpiobjekt?
Inimese arenguks vajalik tehnoloogia., Haridustehnoloogia on süsteemne lähenemine õppimis- ja õpetamisprotsessi kavandamisele, läbiviimisele, toetamisele ja hindamisele kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid paindliku ja mitmekesise õpikeskkonna kujundamisel., Haridustehnoloogia on eelkõige tehnilised vahendid (video, arvutid, Internet jms.), mida kasutatakse õppeprotsessis., Haridustehnoloogia on õppimise toetamiseks välja mõeldud ime.,
2. Mis on e-õppe keskkond (ingl.k. e-learning environment)?
Eelõppe variant, mida kasutatakse enne kooli., Elektroonne keskkond teadete ja materjalide edastamiseks. quiz , Elektroonne keskkond õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks., Elektrooniline märkmik õppijate haldamiseks.,
3. Mida mõeldakse infotehnoloogias sõna all koostalitlusvõime (interoperability)?
Õpiobjekt on interaktiivne, kui see reageerib õppija tegevusele (hiireklikkidele, sisestustele jne) ning on seeläbi õppija poolt juhitav. Interaktiivsuse tagab näiteks võimalus liikuda õpiobjektis sisukorra või navigeerimisnuppude abil, juhtida videoklipi või animatsiooni ajajoont, täita välju või klikkida valikunuppudel., Veebileht, mis avaneb kasutaja korraldusele, aga pole tema poolt juhitav., See on sisemine aktiivsus., Interaktiivsed multimeedia teatmeteosed.,
4. Mis on repositoorium?
Mentaalsed andmed., Andmed, mis on salastatud. elearning , Andmeid, mis kirjeldavad ühte nähtust., Andmed, mis võimaldavad automatiseerida õpiobjektide otsingut ja on digitaalne informatsiooni vastava ressursi kohta (nt autor, õpistiil jm).,
5. Missugused alljärgnevad õpikeskkonnad on suletud?
Õppematerjal või õpiobjekt töötab erinevatel riist- ja tarkvaraplatvormidel., Õppematerjal või õpiobjekt töötab ühel kindlal riist- ja tarkvaraplatvormil., Ühes õpiprojektis töötab mitu inimest koos., Inimese ja arvuti koostöö.,
6. Mis on hindamine?
Kõik objektid meie ümber., Elusolend, keda uuritakse. educational games , Pisike masin, mida saab lahti võtta ja kokku panna tundmaõppimise eesmärgil., On väike terviklik õpetusliku väärtusega digitaalne objekt, mida saab ühendada suuremateks sidusateks õppematerjalideks ning taaskasutada erinevates õppekontekstides ja õpikeskkondades.,
7. Mis on vookogud ehk uudisvoogude agregaatorid?
On ambulatooriumi uus nimi., Maalide ja reprode hoiustamise koht., Õpiobjektide ait ehk spetsiaalne andmebaasirakendus õpiobjektide säilitamiseks.,
8. Missugused alljärgnevad veebiaadressid annavad konkreetseid ülevaateid õpitarkavast?
ruumi,mille uks on jäetud lahti., õpihaldussüteeme, mis püüavad õppimist hallata ja organiseerida, aga on kaitstud paroolidega., keskkondi, mis aitavad hallata ja orgainiseerida õpetajate tööd ja on hallatavad ’kolmandate%27 isikute poolt., mitmetest vabatarkvaralistest vahenditest loodud keskkondi.,
9. Mis on e-õpe (ingl.k. e-learning)?
Infoagendid, mida sa pole tellinud, kuid ikkagi saadavad su e-postkasti teateid., Need on programmid, mis võimaldavad tellida ja kombineerida erinevaid infovooge vastavalt infotarbija vajadustele., Erinevate veebilehtede kogum.,
10. Mis on metaandmed?
Numbriline tagasiside., Tunnustuse jagamine., On etteantud tabel, kus püütakse seada vastavussse inimese tervislik seisund tema vaimse võimekusega., Tegevus, mille abil püütakse välja selgitada, kas püstitatud eesmärgid või sihid on saavutatud.,
11. Mis tüüpi hindamisega on tegu (keskendub tulemusele, tagasivaade möödunule, teeb kokkuvõtte, järeldused töö lõpus)?
Kujundav hindamine., Kokkuvõttev hindamine., Hindamistüüp puudub.,
12. Mis on interaktiivsus?
www.koolielu.ee, lemill.net, www.tiigrihype.ee, www.neti.ee, www.tiigrihype.ee, www.google.com, www.opetaja.ee, www.neti.ee , www.hm.ee, www.avita.ee,www.tlu.ee,
13. Avatud õppikeskkonna all mõeldakse...
Mudel, mis ütleb ära kuidas hinnata õppija kõiki töid., Vahend, mis aitab organseerida ja tõlgendada õpilase töö hindamiseks vajalikke kriteeriume., Genereerib hindeid või punkte vastavalt ülesannete sooritusele.,
14. Mis on hindamismudel (ingl.k. rubric)?
Blackboard, Wikiversity , IVA, VIKO,