Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Numeralia

Označ jednu z možností

1. Ktorá veta neobsahuje číslovku?
Tri krát som čítal prvú stranu knihy. , V šiestych vetách urobil desať chýb. , Pred piatimi dňami mnohý žiaci ochoreli., Siedmi chlapci z ôsmych tried sú futbalisti.,
2. Ktorý frazeologizmus obsahuje základnú číslovku?
osem, siedmi, šiesty, desatoro, prvý, päťkrát, trojako, deviata, , posledný, dvojnásobný, prví, šiesti, , dvaja, stýkrát, šiesti, žiaden,
3. V ktorej vete nie je chyba?
Byť v ? nebi, Čuší ako ? peňazí , Hrať ? husle, Mať ? tvár,
4. Ktorá číslovka nepatrí do radu?
skupinová - pätoro, násobná - mnohokrát, druhová - trojako, základná - traja,
5. V krorej z možností nie je radová číslovka?
Priatelia, ktorích poznáme, sú vždy dvojaký., Priatelia, ktorých poznáme, sú vždy dvojakí, Priatelia, ktorých poznáme, sú vždy dvojaký. activity , Priatelia, ktorích poznáme, sú vždy dvojakí. ,
6. V ktorej z možností je nesprávny príklad na druh číslovky?
Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. , Raz darmo: už sa to nezmení., Raz sa zasmiať pomáha lepšie, než trikrát vziať medicínu. , Dal by aj poslednú košeľu.,
7. Ktorá z viet je gramaticky správna?
druh__ oddiel, oslava trinást__ch narodenín, tret__ syn, o siedm__ch knihách interactive , v tridsiat__ch rokoch 20. storočia, st__ raz, tr__ raz__, príbeh o dvanást_ch kozliatkach,