Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Uvjeti života

Crossword hints:
Stručnjaci koji prognoziraju vrijeme., Rahle tlo, Jedan od uvjeta života, Najplodniji dio tla., Suh i hladan vjetar puše s kopna na more, Temperatura kada voda prelazi u plinovito stanje, Smjesa dima i magle., Jedan od plinova koj se nalazi u zraku., Čvrsto stanje vode,

Crossword words:
METEOROLOZI, VRELIŠTE, LED, DUŠIK, HUMUS, SUNCE, SMOG, BURA,