Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Olympic history 1 (NEF Int WB8)

Match.

Definitions:
named after their location, it gradually disappeared, visitors can appreciate, hence their name, to compete in a honourable way, it goes back to ancient times, sports competitions, to follow the rules, chariot racing, individual events, the past glory, a major sports event, a pagan cult, to pay a large fine, the work finally revealed the ruins, along the route,

Answers:
miniona chwała, kult pogański, wzdłuż trasy, zapłacić dużą karę pieniężną, nazwane od miejsca, współzawodniczyć w honorowy sposób , stąd ich nazwa, sięga czasów starożytnych, zawody sportowe, wydarzenie sportowe dużej wagi, stopniowo zniknęło, wyścigi rydwanów, postępować według zasad, zwiedzający mogą podziwiać, dyscypliny indywidualne, prace odkryły te ruiny,